Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 14:39:39 CET
Duyurular
Yıl:
28 Aralık 2020 13:27:34 CET/#0128

2020 yılı içerisinde T-CAT sisteminde yapılmış olan Muhatap bildirimleri 2021 yılı için devam etmeyecektir. 

Bilindiği üzere 01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile geçerli olacak muhatap bildiriminin 30 Aralık 2020 (D-2) saat 12:00 (CET)’e kadar yapılması gerekmektedir. 

01 Ocak 2021 Cuma ve sonraki günlere ait Program girişlerinde sorun yaşanmaması için, süresi içerisinde Muhatap firma bildiriminin yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

23 Kasım 2020 08:19:26 CET/#0127

01.01.2021-31.12.2021 Uygulama Dönemi için "TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO) BULGARİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İHALE KURALLARI" nın eki olan "EK-XII E-imza Kullanımı için Örnek Vekaletname" (Sayfa 66) metninde "İşbu vekaletname 01.01.2022 (bir Ocak İkibinyirmibir) tarihine kadar geçerlidir." ifadesi "İşbu vekaletname  01.01.2022 (bir  Ocak  İkibinyirmiiki) tarihine kadar geçerlidir." olarak dikkate alınmalıdır.

18 Kasım 2020 07:52:04 CET/#0126
2021 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırında geçerli olacak “İhale Kuralları” ve Türkiye-Yunanistan sınırında geçerli olacak “FİH Kullanım Kuralları” yayınlanmıştır. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere katılmak, FİH’i kullanmak ya da Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanmak isteyen mevcut kullanıcıların kayıtlarını yenilemeleri gereklidir.
TCAT Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar Türkiye-Bulgaristan sınırındaki 2021 yılına yönelik ihalelere giremeyecek ve her iki sınır için 2021 yılına yönelik sınır ötesi elektrik ticareti gerçekleştiremeyecektir.
Kayıtlarını yenilemek isteyen mevcut kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar en kısa sürede “İhale Kuralları” ve/veya “FİH Kullanım Kuralları”nda belirtilen prosedürlere uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.
2020 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2021 yılı için kullanılamaz. Türkiye-Bulgaristan sınırı için 2021 yılına yönelik olarak ithalat ve ihracat yönlerinde yapılacak Yıllık Kapasite Tahsisi ihalelerine katılım için yeni kayıt yapılması gerekmektedir.
   • 2021 yılındaki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere girebilmek ve FİH’i kullanabilmek için yeni Mali Teminat(lar) verilmesi gereklidir.
   • 2021 yılındaki Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanabilmek için yeni Mali Teminat(lar) verilmesi gereklidir.
2020 yılındaki sınır ötesi elektrik ticareti için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir ödeme yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.
11 Kasım 2020 12:23:39 CET/#0125

12.11.2020 (Perşembe) 18:00 - 21:00 (CET) saatleri arasında yapılacak çalışma, TCAT'e erişimi etkileyebilecektir. Firmaların işlemlerinde bu duyuruyu dikkate almaları gerekmektedir.

16 Ekim 2020 13:56:58 CEST/#0124

17.10.2020 (Cumartesi) 08:00 - 16:00 (CEST) saatlari arasında TEİAŞ'ın içerisinde bulunduğu kampüste yapılacak  çalışma, TCAT'e erişimi etkileyebilecektir. Firmaların işlemlerinde bu duyuruyu dikkate almaları gerekmektedir.

25 Eylül 2020 16:09:58 CEST/#0123

26.09.2020 (Cumartesi) 13:00 - 14:00 (CET) saatlari arasında ve 27.09.2020 (Pazar) 13:00 - 16:00 (CET) saatleri arasında TEİAŞ'ın içerisinde bulunduğu kampüste yapılacak  çalışma, TCAT'e erişimi etkileyebilecektir. Firmaların işlemlerinde bu duyuruyu dikkate almaları gerekmektedir.

04 Eylül 2020 09:03:55 CEST/#0122

TRGR Enterkonneksiyonu için 23.08.2020-29.08.2020 tarihleri arasındaki planlı bakım dönemi 07.09.2020-13.09.2020 tarihleri arasına ertelendiğinden, NTC değerleri 07.09.2020-13.09.2020 tarihleri arasında TRGR/GRTR yönlerinde 0 MW'dır.

14 Temmuz 2020 15:35:53 CEST/#0121

TEİAŞ kurumsal internet altyapısında 16.07.2020 Perşembe günü 20:00-22:59 (CEST) saatleri arasında bir bakım çalışması planlanmıştır. Bu bakım çalışması TCAT'e erişimi etkileyebileceğinden  Firmaların işlemlerinde bu duyuruyu dikkate almaları gerekmektedir.

26 Mart 2020 11:59:50 CET/#0120

Bilindiği üzere çoğu Avrupa ülkesinde 29 Mart 2020 tarihinde Yaz Saati uygulamasına geçilecektir. TCAT Platformunda Merkezi Avrupa saat dilimi uygulanmakta olduğundan, söz konusu gün için Program Bildirimleri 23 saati kapsayacak şekilde yapılacaktır.

07 Şubat 2020 10:03:36 CET/#0119

Teknik nedenlerden dolayı 08.02.2020 tarihli TRBG ve BGTR yönlü günlük kapasite tahsis ihaleleri yeniden açılmıştır.