Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 16:09:13 CET
Duyurular
Yıl:
31 Aralık 2019 11:34:44 CET/#0118

İhale ve FİH Kullanım kurallarında belirtildiği üzere Muhatap bildirimi (D-2) saat 12:00 (CET)’e kadar yapılmalıdır.
Program girişlerinde sorun yaşanmaması için, süresi içerisinde Muhatap bildiriminin yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

14 Kasım 2019 09:26:12 CET/#0117

2020 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırında geçerli olacak “İhale Kuralları” ve Türkiye-Yunanistan sınırında geçerli olacak “FİH Kullanım Kuralları” yayınlanmıştır. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere katılmak, FİH’i kullanmak ya da Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanmak isteyen mevcut kullanıcıların kayıtlarını yenilemeleri gereklidir.

TCAT Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar Türkiye-Bulgaristan sınırındaki 2020 yılına yönelik ihalelere giremeyecek ve her iki sınır için 2020 yılına yönelik sınır ötesi elektrik ticareti gerçekleştiremeyecektir.

Kayıtlarını yenilemek isteyen mevcut kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar en kısa sürede “İhale Kuralları” ve/veya “FİH Kullanım Kuralları”nda belirtilen prosedürlere uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.

2019 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2020 yılı için kullanılamaz. Türkiye-Bulgaristan sınırı için 2020 yılında ithalat ve ihracat yönlerinde yapılacak Yıllık kapasite tahsisi ihalesine katılım için yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

  • 2020 yılındaki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere girebilmek ve FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

   • 2020 yılındaki Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

2019 yılındaki sınır ötesi elektrik ticareti için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir ödeme yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.

25 Ekim 2019 15:16:31 CEST/#0116

Sınırötesi Elektrik Ticareti katılımcıları, 27 Ekim Pazar günü için TCAT'e 25 saatlik Program Bildirimi yapacaklardır.

24 Eylül 2019 13:07:10 CEST/#0115

TEİAŞ kurumsal internet altyapısında 25.09.2019 Çarşamba günü 20:00-22:00(CET) saatleri arasında bir bakım çalışması planlanmıştır. Bu bakım çalışması TCAT'e erişimi etkileyebileceğinden  Firmaların işlemlerinde bu duyuruyu dikkate almaları gerekmektedir.

06 Eylül 2019 15:06:28 CEST/#0114

Eylül 2019 için NTC değerleri, Türkiye-Bulgaristan ve Bulgaristan-Türkiye yönleri için artmıştır. Ekstra kapasite günlük ihalelerde tahsis edilecektir. Her yön için TEİAŞ ve ESO-EAD tarafınca  tahsis edilecek ekstra kapasite değerleri aşağıdadır:

09-15.09.2019: TR> BG yönünde 16 MW

09-15.09.2019: BG> TR yönünde 182 MW

05 Temmuz 2019 13:23:30 CEST/#0113

06.07.2019 tarihinde 07:30 (CET) - 16:30 (CET) saatleri arasında planlı enerji kesintisi sebebi ile TCAT Platformu'na erişim sağlanamayabilecektir. Bu sebeple firmalar 07.07.2019 gününe ait uzun dönem program bildirimlerini 05.07.2019 saat: 16:30 (CET)'e kadar yapmalıdırlar. Bu tarih ve saatten sonra yapılan program bildirimlerinin, TCAT Platformu üzerinde yapılabilse bile sürecin bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde geçerli sayılmayabileceğini lütfen dikkate alınız.

15 Haziran 2019 13:53:13 CEST/#0112

İletim sisteminde şebeke güvenliğini sağlamak üzere Türkiye->Bulgaristan(TR-BG) ve Türkiye->Yunanistan(TR-GR) yönlerinde NTK değerleri 17.06.2019-30.06.2019 tarihleri arasında 0 (sıfır) MW olacaktır. Bu nedenle ilgili tarihler arasında Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye Yunanistan enterkonneksiyonlarında ihracat yönleri için program bildirimi 0MW olarak girilecektir.

06 Mayıs 2019 13:45:15 CEST/#0111

TCAT sisteminde 06.05.2019 günü bir bakım çalışması planlanmıştır. Bakım çalışması bir sonraki günün program süreci tamamlandıktan sonra 15:30-16:00 (CET) civarında başlayacaktır. TCAT sistemi saat 19:00'ye (CET) kadar  servis harici olacaktır. Firmaların işlemlerinde bu duyuruyu dikkate almaları gerekmektedir.

30 Nisan 2019 15:51:40 CEST/#0110

TCAT sisteminde 02.05.2019 perşembe günü bir bakım çalışması planlanmıştır. Bakım çalışması bir sonraki günün program süreci tamamlandıktan sonra 15:30-16:00 (CET) civarında başlayacaktır. TCAT sistemi saat 19:00'ye (CET) kadar  servis harici olacaktır. Firmaların işlemlerinde bu duyuruyu dikkate almaları gerekmektedir.

14 Şubat 2019 10:34:05 CET/#0109

31.01.2019 tarihli 108 sayılı duyuruda belirtildiği üzere Şubat 2019 NTC değerleri arttırılmıştı. İlgi duyuruda 02-15 Şubat 2019 tarihleri için TRGR yönünde gerçekleştirildiği belirtilen artış, aşağıda verilen tarihler için de revize edilmiştir:

16-22.02.2019 ve 24-28.02.2019: TR> GR yönünde 116 MW

31 Ocak 2019 14:42:11 CET/#0108

Şubat 2019 için NTC değerleri, Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-Yunanistan sınırları için artmıştır. Türkiye-Yunanistan sınırı için ekstra NTC değerleri günlük ihalelerde tahsis edilecektir. Türkiye-Bulgaristan sınırı için ekstra NTC değerlerinin yarısı günlük (04-09.02.2019 transfer günleri) ve uzun dönem (10-28.02.2019 transfer günleri) ihalelerde TEİAŞ tarafından tahsis edilecektir. Her yön için ekstra NTC Değerleri aşağıdadır:

02-15.02.2019: TR> GR yönünde 116 MW

04-28.02.2019: TR> BG yönünde 234 MW