Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 15:31:56 CET
Duyurular
Yıl:
29 Aralık 2018 11:43:00 CET/#0107

2018 yılı içerisinde T-CAT sisteminde yapılmış olan Muhatap bildirimleri 2018 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve söz konusu bildirimler 2019 yılı için devam etmeyecektir. 

Bilindiği üzere 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile geçerli olacak muhatap bildiriminin 30 Aralık 2018 (D-2) saat 12:00 (CET)’e kadar, program bildiriminin de 31 Aralık 2018 (D-1) saat 08:00’a (CET) kadar yapılması gerekmektedir. 

01 Ocak 2019 Salı ve sonraki günlere ait Program girişlerinde sorun yaşanmaması için, süresi içerisinde Muhatap firma bildiriminin yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

19 Kasım 2018 12:25:02 CET/#0106

2019 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırında geçerli olacak “İhale Kuralları” ve Türkiye-Yunanistan sınırında geçerli olacak “FİH Kullanım Kuralları” yayınlanmıştır. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere katılmak, FİH’i kullanmak ya da Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanmak isteyen mevcut kullanıcıların kayıtlarını yenilemeleri gereklidir.

TCAT Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar Türkiye-Bulgaristan sınırındaki 2019 yılına yönelik ihalelere giremeyecek ve her iki sınır için 2019 yılına yönelik sınır ötesi elektrik ticareti gerçekleştiremeyecektir.

Kayıtlarını yenilemek isteyen mevcut kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar en kısa sürede “İhale Kuralları” ve/veya “FİH Kullanım Kuralları”nda belirtilen prosedürlere uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.

2018 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2019 yılı için kullanılamaz. Türkiye-Bulgaristan sınırı için 2019 yılında ithalat ve ihracat yönlerinde yapılacak Yıllık kapasite tahsisi ihalesine katılım için yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

  • 2019 yılındaki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere girebilmek ve FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

   • 2019 yılındaki Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

2018 yılındaki sınır ötesi elektrik ticareti için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir ödeme yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.

26 Ekim 2018 14:48:09 CEST/#0105

Sınırötesi Elektrik Ticareti katılımcıları, 28 Ekim Pazar günü için TCAT'e 25 saatlik Program Bildirimi yapacaklardır.

15 Ocak 2018 14:08:07 CET/#0104

2018 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırında geçerli olacak “İhale Kuralları” ve Türkiye-Yunanistan sınırında geçerli olacak “FİH Kullanım Kuralları” yayınlanmıştır. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere katılmak, FİH’i kullanmak ya da Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanmak isteyen mevcut kullanıcıların kayıtlarını yenilemeleri gereklidir.

  • 2018 yılındaki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere girebilmek ve FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

  • 2018 yılındaki Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

2017 yılındaki sınır ötesi elektrik ticareti için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir ödeme yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.

09.01.2018 tarihli ve 0103 sayılı duyuruda belirtildiği üzere firmaların 31.01.2018 tarihine kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekmekte olup, mevcut kayıtlar bu tarihe kadar geçerli sayılacaktır. Bu kapsamda kayıtlarını yenilemeyen firmalar TCAT Platformu üzerinden 2018 Şubat ayına yönelik herhangi bir işlem (Enerji nakil günü 01.02.2018 ve sonrası günlere ait program bildirimleri, ihaleler vb.)  gerçekleştiremeyecektir.

09 Ocak 2018 09:32:35 CET/#0103

Bilindiği üzere 01.01.2018-31.12.2018 Uygulama Dönemi’ne ait İhale Kuralları ve FİH Kullanım Kuralları dokümanları henüz yayımlanmamıştır. Söz konusu dokümanların kısa süre içerisinde yayımlanması beklenmektedir. 01.01.2018-31.12.2018 Uygulama Dönemi’ne ait İhale Kuralları ve FİH Kullanım Kuralları dokümanlarının onaylanıp yayımlanmasını takiben firmaların 31.01.2018 tarihine kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekmekte olup, mevcut kayıtlar bu tarihe kadar geçerli sayılacaktır. Bu kapsamda kayıtlarını yenilemeyen firmalar TCAT Platformu üzerinden 2018 Şubat ayına yönelik herhangi bir işlem (Enerji nakil günü 01.02.2018 ve sonrası günlere ait program bildirimleri, ihaleler vb.)  gerçekleştirmemelidir. Konu ile ilgili gerekmesi durumda ilave duyuru yapılacaktır.