Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 14:51:38 CET
Duyurular
Yıl:
26 Aralık 2017 12:45:33 CET/#0102

2017 yılı içerisinde T-CAT sisteminde yapılmış olan Muhatap bildirimleri 2017 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve söz konusu bildirimler 2018 yılı için devam etmeyecektir.

Bilindiği üzere 01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile geçerli olacak muhatap bildiriminin 30 Aralık 2017 (D-2) saat 12:00 (CET)’e kadar, program bildiriminin de 31 Aralık 2017 (D-1) saat 08:00’a (CET) kadar yapılması gerekmektedir.

01 Ocak 2018 Pazartesi ve sonraki günlere ait Program girişlerinde sorun yaşanmaması için, süresi içerisinde Muhatap firma bildiriminin yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

24 Kasım 2017 12:45:15 CET/#0101

01.01.2018-31.12.2018 Uygulama Dönemi’ne ait İhale Kuralları henüz onaylanmamıştır. Mevcut İhale Kuralları Madde 9.07 ‘ye göre, yeni İhale Kuralları onaylanıncaya kadar eskisi geçerlidir. Bu nedenle, mevcut TCAT kullanıcılarının kayıtları yeni İhale Kuralları dokümanı TCAT Platformu üzerinde yayınlanıncaya kadar devam edecektir. 2018 yılına ait yıllık kapasite tahsisi ihalesine katılmak isteyen kullanıcılar mevcut kayıtları çerçevesinde yeni bir mali teminat sunmadan ihaleye katılabilecektir. Ancak bu kullanıcıların, yeni İhale Kuralları yayınlandığında yeni kayıt prosedürü kapsamında kayıtlarını yenilemeleri gerekmekte ve yeni kayıtları çerçevesinde seçtikleri yönlere uygun olarak yeni mali teminatları da TEİAŞ’a vermek zorundadır. Hali hazırda TCAT’e kayıt olmayan ancak 2018 yılına ait yıllık kapasite tahsisi ihalesine katılmak isteyen şirketler mevcut İhale Kuralları dokümanını kullanarak kayıt yaptırabilirler. 2017 yılı için kayıt yaptırmış ancak mali teminat(lar)ını almış firmalar 2018 yılı yıllık ihaleye katılmak istiyorlarsa mevcut İhale Kuralları dokümanına uygun yeni mali teminat(lar) ile katılmalıdır.

27 Ekim 2017 12:59:44 CEST/#0100

Sınırötesi Elektrik Ticareti katılımcıları, 29 Ekim Pazar günü için TCAT'e 25 saatlik Program Bildirimi yapacaklardır.

29 Eylül 2017 14:09:12 CEST/#0099

Sınır ötesi elektrik ticareti gerçekleştiren firmaların iletişim bilgilerini sürekli olarak güncel tutmaları gerekmektedir. İletişim bilgilerinin güncel olmamasından kaynaklanan iletişim sorunlarında İhale Kuralları ve FİH Kullanım Kuralları Dökümanlarında yer alan Madde 7.02 hükümleri uygulanacaktır.

22 Eylül 2017 15:51:05 CEST/#0098

Yeni hesaplamalara göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki NTC, 25 Eylül - 29 Eylül 2017 döneminde Türkiye - Yunanistan yönünde 50 MW arttırıldı. Bu miktar (50 MW), SEE CAO tarafından  ilgili İhale Kurallarına uygun şekilde günlük ihale olarak tahsis edilecektir.

22 Eylül 2017 15:44:04 CEST/#0097

21.09.2017 tarihli ve 0096 nolu duyuruda belirtilen Bulgaristan elektrik sistemindeki çalışma iptal edildiği için, 24.09.2017 tarihi için azaltma olmaksızın program girişi yapılabilecektir.

21 Eylül 2017 15:13:25 CEST/#0096

Bulgaristan elektrik sisteminde yapılması gereken plansız bakım çalışması nedeniyle Türkiye-Bulgaristan Enterkonneksiyonu üzerinden daha önceden tahsis edilmiş kapasitelerde kesinti yapılacaktır. Kesinti, 23 Eylül 2017 00:00 (CET)’ de başlayacak ve 25 Eylül 2017 00:00 (CET)’ de (48 Saat) bitecektir. Bu periyod boyunca Bulgaristan->Türkiye ve Türkiye-> Bulgaristan yönlerinde daha önceden tahsis edilmiş olan kapasiteler yarı yarıya azaltılacaktır (50%).
Bu nedenle Bulgaristan->Türkiye  ve Türkiye-> Bulgaristan  yönlerinde TEİAŞ tarafınca tahsis edilen kapasiteyi kullanan firmaların tahsis edilen kapasitenin yarısını aşmayacak şekilde program bildirimi yapması gerekmektedir. Aynı şekilde Bulgaristan->Türkiye ve Türkiye->Bulgaristan yönlerinde ESO EAD tarafınca tahsis edilen kapasitenin kullanılıyor olması durumunda ise Firmaların Bulgaristan’daki muhatap firmaya tahsis edilen kapasite değerinin yarısını aşmayacak şekilde program bildirimi yapması gerekmektedir. Kapasitenin yarısının hesaplanmasında hesaplanan sayının aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması gerekmektedir.
TİH sahibi firmalara İHALE KURALLARI Madde 8.04 uyarınca belirtilen zaman aralığı için Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli’nin ilgili kısmı iade edilecektir.

11 Eylül 2017 08:30:59 CEST/#0095

Sınır ötesi Elektrik Ticareti raporları hazırlanırken ve paylaşılırken sadece TCAT Platformu’nda kayıtlı e-mail adreslerinden (Genel, İşletmesel ve Finansal) gelen talepler dikkate alınacaktır.

25 Ağustos 2017 14:08:57 CEST/#0094

Ödeme bildirimlerinin alınmasını takiben Eylül ayı aylık kapasite tahsisi ihaleleri ile ilgili ödemeleri Piyasa katılımcıları 29 Ağustos 2017 tarihinden  07 Eylül 2017 tarihine kadar yapabileceklerdir.

10 Temmuz 2017 15:50:40 CEST/#0093

Yunanistan İletim Şirketince (IPTO), TR-GR Enterkonneksiyonu üzerinden PROTERGIA ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POWER Α.Ε.  (EIC Kodu: 29XPROTERGIATHEP) firmasının sınırötesi elektrik ticareti için artık yetkili olmadığı bildirilmiştir. Diğer taraftan MYTILINEOS HOLDING S.A (EIC Kodu: 29XMYTILINEOSSA2 ) firması yetkili olmuştur.  Daha önceden muhatap listesinde PROTERGIA ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POWER Α.Ε.  (EIC Kodu: 29XPROTERGIATHEP)  firması olan firmaların muhatap girişlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

14 Haziran 2017 13:25:33 CEST/#0092

2018 İhale süreci için Güneydoğu Avrupa bölgesinde, HAR (Uyumlaştırılmış Tahsis Kuralları) uygulaması için yeni bir kurallar dizisi hazırlandı. SEE CAO, HAR dokümanları dizisini kamu istişaresi için SEE CAO websitesinde yayımlamıştır. Daha fazla bilgi aşağıdaki linkten bulunabilir:

http://seecao.com/news/see-cao-announces-public-consultations-see-cao-har-set-rules

13 Haziran 2017 11:26:49 CEST/#0091

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın tatil günleri, "İhale Kuralları" ve "FİH Kullanım Kuralları" Dokümanlarında;

14 – 17 Haziran 2017 / Ramazan Bayramı ,
20 – 24 Ağustos 2017 / Kurban Bayramı olarak belirtilmiştir.

Doğru tarihler aşağıdaki gibidir.

24.06.2017 - 27.06.2017 tarihleri arasında / Ramazan Bayramı

31.08.2017 - 04.09.2017 tarihleri arasında / Kurban Bayramı

09 Şubat 2017 07:10:07 CET/#0090

Bulgaristan İletim Şirketince Teşekkülümüze gönderilen elektronik posta ile Bulgaristan Enerji Bakanlığı kararı uyarınca durdurulan Bulgaristan’dan enerji transferi 9 Şubat 2017 saat 00:00 (CET) itibari ile tekrar başlatılmıştır.

26 Ocak 2017 14:36:12 CET/#0089

“TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO) BULGARİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İHALE KURALLARI Dokümanı” Ek-6’da ve “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ)  TÜRKİYE ile INDEPENDENT POWER TRANSMISSON OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Kullanımı için FİH KULLANIM KURALLARI Dokümanı” Ek-5 ‘te Kayıt, İhale, Bilgi Teknolojileri, Mali ve Hukuki Konular İçin verilen telefon ve faks numaraları değişmiştir. Yeni Telefon ve faks numaraları aşağıda verilmektedir:

Yeni telefon numarası:     +90 312 203 89 46
Yeni faks numarası    :     +90 312 203 88 23