Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 14:31:02 CET
Duyurular
Yıl:
16 Aralık 2016 07:04:20 CET/#0088

2016 yılı içerisinde T-CAT sisteminde yapılmış olan Muhatap bildirimleri 2016 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve söz konusu bildirimler 2017 yılı için devam etmeyecektir.

Bilindiği üzere 01 Ocak 2017 tarihi itibarı ile geçerli olacak muhatap bildiriminin 30 Aralık 2016 (D-2) saat 12:00 (CET)’e kadar, program bildiriminin de 31 Aralık 2016 (D-1) saat 08:00’a (CET) kadar yapılması gerekmektedir.

01 Ocak 2017 tarihi itibari ile ilgili güne ait Program girişlerinde sorun yaşanmaması için, süresi içerisinde Muhatap firma bildiriminin yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

22 Kasım 2016 12:38:18 CET/#0087

2017 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırında geçerli olacak “İhale Kuralları” ve Türkiye-Yunanistan sınırında geçerli olacak “FİH Kullanım Kuralları” yayınlanmıştır. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere katılmak, FİH’i kullanmak ya da Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanmak isteyen mevcut kullanıcıların kayıtlarını yenilemeleri gereklidir.

TCAT Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere giremeyecektir. Bu kullanıcılar 1 Ocak 2017’ye kadar Günlük İhaleye katılabilecek, (varsa) mevcut FİH’lerini kullanabilecek ve/veya karşı piyasada kapasite sahibi firmaların Türkiye tarafındaki muhatapları olarak ticaret yapabilecektir.

Kayıtlarını yenilemek isteyen mevcut kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar en kısa sürede “İhale Kuralları” ve/veya “FİH Kullanım Kuralları”nda belirtilen prosedürlere uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.

2016 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2017 yılı için kullanılamaz. Türkiye-Bulgaristan sınırı için 2017 yılında ithalat ve ihracat yönlerinde yapılacak Yıllık kapasite tahsisi ihalesine katılım için yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

  • 2017 yılındaki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere girebilmek ve FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

   •  2017 yılındaki Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

2016 yılındaki sınır ötesi elektrik ticareti için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir ödeme yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.

30 Ekim 2016 09:30:30 CET/#0086

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararıyla saatlerin 30 Ekim 2016 saat 04:00’ten itibaren bir saat geri alınması ibaresi yürürlükten kaldırılarak Kış Saati Uygulamasına son verilmiştir. Bu bağlamda Enerji Piyasası Süreçleri ve kapasite tahsis ihaleleri arasında oluşacak olan saat uyumsuzluklarının giderilmesi hakkındaki EPİAŞ ‘ın duyurusu bu linkten bulunabilir. Sınırötesi Elektrik Ticaret (SET) katılımcılarının TCAT platformunda gerçekleştirdikleri işlemler ile ilgili zamanlarda bir değişiklik yoktur.

21 Ekim 2016 14:47:48 CEST/#0085

SEE CAO tarafınca 2017 yılı kapasite tahsis ihaleleri ile ilgili duyuru yapılmıştır. Detaylı bilginin yer aldığı duyuruya buradan erişebilir. Söz konusu duyuruda İhale Kuralları versiyon 1.4 kuralları ve ihale takvimi ilgili bilgiler bulunmaktadır.
25 Temmuz 2016 14:33:06 CEST/#0084

SEE CAO tarafından yayınlanan İhale Kuralları dokümanı revize edilmektedir. SEE CAO İhale Kuralları Sürüm 1.4 kamu istişaresine açılmıştır. Kamu istişaresiyle  yorum alınması için son tarih 05 Ağustos  2016’dır. Daha fazla bilgi aşağıdaki linkten bulunabilir:

http://www.seecao.com/news/auction-rules-v14-public-consultation

20 Temmuz 2016 14:43:45 CEST/#0083

19 Temmuz 2016 tarih ve 82 numaralı duyuruda belirtildiği üzere “01 Ağustos 2016 – 31 Aralık 2016 arası dönem için geçerli olacak TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO EAD) BULGARİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İhale Kuralları” dokümanı yayımlanmıştır. Konu ile ilgili olarak 15 Temmuz 2016 tarih ve 81 numaralı duyuruda belirtilen dokümanları Ağustos 2016 Aylık Kapasite Tahsis İhalesi teklif verme süresi içerisinde Teşekkülümüze ulaştırmayan firmaların söz konusu ihale kapsamında verdikleri teklifler geçersiz olacaktır.

19 Temmuz 2016 15:47:07 CEST/#0082

15 Temmuz 2016 tarih ve 81 numaralı TCAT duyurusunda;

  • “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO EAD) BULGARİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İhale Kuralları”
  • “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile INDEPENDENT POWER TRANSMISSON OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Kullanımı için Kapasite Kullanım Kuralları”

dokümanları revize edilmekte olduğu belirtilmiştir.

Revize edilen söz konusu dokümanlara  şu adreslerden erişilebilir: “İhale Kuralları” ve “Kapasite Kullanım Kuralları”.

15 Temmuz 2016 13:13:04 CEST/#0081

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 21.04.2016 tarihli ve 6234 sayılı Kurul Kararı ile revize ettiği yeni İletim Tarifeleri ve Yöntem Bildirimi nedeniyle iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim fatura bedellerinin hesaplanmasında değişiklik meydana gelmiştir. Bundan dolayı “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO EAD) BULGARİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İhale Kuralları” ve “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile INDEPENDENT POWER TRANSMISSON OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Kullanımı için Kapasite Kullanım Kuralları” dokümanlarında revizyona gidilmiştir. Revize dokümanlar 01.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır

Türkiye-Yunanistan sınırı için TCAT’e kayıtlı mevcut bütün katılımcıların ve Türkiye Bulgaristan sınırı için ihaleye katılım şartlarını sağlayan firmaların kayıtları devam edecek olup mevcut haklarının devam edebilmesi için:

·         İlgili Sınırötesi Elektrik Ticareti (SET) Katılımcısının Yeni Kapasite Kullanım ve/veya Yeni İhale Kurallarını kabul ettiğine dair yazılı onayı,  

·         Garantör banka tarafından daha önceden TEİAŞ’a sunulmuş bulunan mevcut teminat mektubunun bu bağlamda Yeni Kapasite Kullanım ve/veya Yeni İhale Kuralları için de geçerli olacağına dair ilgili banka tarafından hazırlanmış yazılı onayı,

·         Türkiye-Bulgaristan sınırı için TEİAŞ tarafından düzenlenen ihalelere katılma hakkına sahip olmayan ancak Bulgaristan tarafındaki FİH sahibi şirketlerin Türkiye tarafındaki muhatapları olarak ticaret gerçekleştiren SET Katılımcıları TEİAŞ’a her bir yön için Ek-2’de örneği verilen teminatı sunmadıkları takdirde 01.08.2016 tarihinden itibaren ticaret gerçekleştiremeyecektir. Bu durumdaki SET Katılımcılarının Türkiye-Bulgaristan sınırı üzerinde ticaret gerçekleştirebilmesi için Ek-2’de örneği verilen teminatı

 29.07.2016 tarihine kadar TEİAŞ’a sunmaları gereklidir. Revize dokümanlar 19.07.2016 tarihinde yayınlanacaktır.

01 Temmuz 2016 14:38:07 CEST/#0080

10 Temmuz 2016 tarihinde 10:00-18:00 (CET) saatleri arasında Hamitabat-Maritsa East 3 enterkoneksiyon hatlarında bakım yapılacaktır. Bu nedenle, ilgili tarih ve saatler arasında Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye Yunanistan enterkoneksiyonlarında ithalat ve ihracat yönleri için program bildirimi 0MW olarak girilecektir. FİH sahibi firmalara İHALE KURALLARI Madde 8.04 uyarınca Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli’nin ilgili kısmı iade edilecektir.

27 Mayıs 2016 13:02:37 CEST/#0079

05 Haziran 2016 tarihinde 10:00-18:00 (CET) saatleri arasında Hamitabat-Maritsa East 3 enterkoneksiyon hatlarında bakım yapılacaktır. Bu nedenle, ilgili tarih ve saatler arasında Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye Yunanistan enterkoneksiyonlarında ithalat ve ihracat yönleri için program bildirimi 0MW olarak girilecektir. FİH sahibi firmalara İHALE KURALLARI Madde 8.04 uyarınca Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli’nin ilgili kısmı iade edilecektir.

03 Şubat 2016 09:27:24 CET/#0078

04.02.2016 tarihi için BG-TR yönünde günlük hat kapasite tahsis ihalesindeki kapasite 62 MW olarak yayınlanmıştır. Günlük kapasite tahsis ihalesinin ilk kez düzenlenmesinden dolayı yaşanan teknik sorun nedeniyle söz konusu kapasite 52MW olarak revize edilmiştir.

29 Ocak 2016 16:00:34 CET/#0077

Türkiye-Bulgaristan sınırında ithalat ve ihracat yönleri için günlük kapasite tahsis ihaleleri TCAT platformu üzerinden 03 Şubat 2016 tarihi itibarı ile (04 Şubat 2016’nın günlük ihalesi) başlayacaktır. Günlük ihale süreci ile ilgili bilgiler TCAT platformu üzerinden yayınlanan “01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 arası Uygulama Dönemi için İhale Kuralları (TR-BG)” adlı dökümanda mevcuttur. Günlük ihale şartnameleri elektrik transfer tarihinden bir gün önce (D-1) TCAT platformunda yayınlanacaktır.