Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 16:17:54 CET
Duyurular
Yıl:
30 Aralık 2015 14:19:42 CET/#0076

01 Ocak 2016 tarihi için Muhatap Firma Bildirimlerini süresi içinde yapmamış olan firmalar için, 31 Aralık 2015 tarihi için geçerli olan Muhatap Firma Bildirimleri 01 Ocak 2016 tarihi için de geçerli olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 02 Ocak 2016 tarihi için Muhatap Firma Bildirimleri, Firmalar tarafından yapılacaktır.

26 Kasım 2015 16:27:30 CET/#0075

2016 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırında geçerli olacak İhale Kuralları ve Türkiye-Yunanistan sınırında geçerli olacak Kapasite Kullanım Kuralları yayınlanmıştır. Türkiye-Bulgaristan sınırında 2016 yılından itibaren ithalat ve ihracat yönlerinde Yıllık ve Günlük kapasite tahsisine başlanacaktır. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere katılmak ya da Türkiye-Yunanistan sınırındaki kapasiteyi kullanmak isteyen mevcut kullanıcıların kayıtlarını yenilemeleri gereklidir.

TCAT Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere giremeyecektir. Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar 1 Ocak 2016’ya kadar (varsa) mevcut FİH’lerini kullanabilecek ve/veya karşı piyasada kapasite kazanmış firmaların Türkiye tarafındaki muhatapları olarak ticaret yapabilecektir.

Kayıtlarını yenilemek isteyen mevcut kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar en kısa sürede İhale Kurallarında belirtilen prosedürlere uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.

2015 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2016 yılı için kullanılamaz. 

  • 2016 yılındaki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere girebilmek için yeni Teminat Mektubu verilmesi gereklidir. 
  • 2016 yılındaki Türkiye-Yunanistan sınırındaki kapasiteyi kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu verilmesi gereklidir. 

2015 yılındaki sınırötesi elektrik ticareti için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir ödeme yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.

19 Ekim 2015 14:40:19 CEST/#0074

Bakanlar Kurulu kararına istinaden, Türkiye’de Yaz saati uygulaması 8 Kasım Pazar günü saatlerin 03.00’den 02.00’ye (CET) alınması ile sona erecektir. Avrupa’da Yaz saati uygulaması Türkiye’den iki hafta önce, yani 25 Ekim Pazar günü sona erecektir.

 Programlama konusundaki uyum için:

  • Firmalar, 25 Ekim pazar günü için TCAT'e 25 saatlik Program Bildirimi yapacaklardır.
  • Firmalar, 8 Kasım Pazar günü için TCAT’e 24 saatlik Program Bildirimi yapacaklardır.
30 Eylül 2015 13:43:33 CEST/#0073

Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Kullanımı için KAPASİTE KULLANIM KURALLARI ve İHALE KURALLARI  dokümanlarında belirtildiği üzere; 

  •  FİH Sahibi veya Türkiye’deki Muhatab(lar)ı, Yıllık ve Aylık FİH’lerin kullanımına yönelik Program Bildirimini D'nin İşlem Günü olarak geçtiği D-1 günü en geç saat 08.00 CET ’e kadar, TEİAŞ'a bildirmek zorundadır.
  •   FİH Sahibi veya Muhatab(lar)ı, Günlük FİH’lerin kullanımına yönelik Program Bildirimini D'nin İşlem Günü olarak geçtiği D-1 günü en geç saat 12.00 CET’e kadar, TEİAŞ'a bildirmek zorundadır.
29 Eylül 2015 15:43:23 CEST/#0072

01.10.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye - Bulgaristan ve Türkiye - Yunanistan enterkoneksiyonları üzerinden yapılacak olan enerji alışverişleri ile ilgili nominasyon bildirimleri için kapasite mutabakat kodunun (Capacity Agreement ID) girilmesi gerekmektedir.

01.10.2015 tarihinde yapılacak enerji alışverişi için “Capacity Agreement ID” belirtilmeden bildirilmiş olan programlar iptal olacaktır. Bu durumdaki firmaların 01.10.2015 tarihinde yapılacak enerji alışverişi için nominasyonlarını tekrar 30.09.2015 tarihine kadar “Capacity Agreement ID” belirterek sisteme girmeleri gerekmektedir.

 

07 Eylül 2015 16:20:13 CEST/#0071

Türkiye-Yunanistan sınırı için TEİAŞ tarafından düzenlenen ihalelere katılma hakkına sahip SET Katılımcılarının kayıtları devam edecek olup bu kapsamda TEİAŞ’a verilmiş bulunan teminatları, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim bedeli açısından geçerliliğini koruyacaktır. Ancak bu durumdaki SET Katılımcılarının mevcut haklarının devam edebilmesi için:

  • İlgili SET Katılımcısının Kapasite Kullanım Kurallarını kabul ettiğine dair yazılı onayı, 
  • Garantör banka tarafından daha önceden TEİAŞ’a sunulmuş bulunan mevcut teminat mektubunun bu bağlamda Kapasite Kullanım Kuralları için de geçerli olacağına dair yazılı onayı

14.09.2015 tarihine kadar TEİAŞ’a sunmaları gereklidir.

 

Türkiye-Yunanistan sınırı için TEİAŞ tarafından düzenlenen ihalelere katılma hakkına sahip olmayan ancak Yunanistan tarafındaki FİH sahibi şirketlerin Türkiye tarafındaki muhatapları olarak ticaret gerçekleştiren SET Katılımcıları TEİAŞ’a her bir yön için Ek-2’de örneği verilen teminatı sunmadıkları takdirde 01.10.2015 tarihinden itibaren ticaret gerçekleştiremeyecektir. Bu durumdaki SET Katılımcılarının Türkiye-Yunanistan sınırı üzerinde ticaret gerçekleştirebilmesi için Ek-2’de örneği verilen teminatı 14.09.2015 tarihine kadar TEİAŞ’a sunmaları gereklidir.

07 Eylül 2015 16:18:42 CEST/#0070

01.10.2015 tarihinden itibaren Türkiye-Yunanistan enterkonneksiyon kapasite tahsisi SEE CAO tarafından gerçekleştirilecektir.

 Bu nedenle her iki sınır için de geçerli mevcut İhale Kuralları yerine Bulgaristan ve Yunanistan sınırı için ayrı ayrı iki doküman oluşturulacak ve uygulanacaktır.

 Türkiye-Bulgaristan sınırı için TCAT’e kayıtlı mevcut bütün katılımcıların kayıtları devam edecek olup mevcut haklarının devam edebilmesi için:

  • İlgili Sınırötesi Elektrik Ticareti (SET) Katılımcısının Yeni İhale Kurallarını kabul ettiğine dair yazılı onayı,  
  • Garantör banka tarafından daha önceden TEİAŞ’a sunulmuş bulunan mevcut teminat mektubunun bu bağlamda Yeni İhale Kuralları için de geçerli olacağına dair ilgili banka tarafından hazırlanmış yazılı onayı 

 

14.09.2015 tarihine kadar TEİAŞ’a sunmaları gereklidir.

31 Ağustos 2015 13:36:34 CEST/#0069

TEİAŞ bilgi teknolojileri ile ilgili yaşanan teknik bir sorundan dolayı 31 Ağustos 2015 tarihinde saat10:00 da (CET) bitmesi gereken program bildirimleri saat 14:00’e (CET) kadar uzatılmıştır.

21 Ağustos 2015 13:57:27 CEST/#0068

Türkiye elektrik sisteminde acil olarak yapılması gereken çalışma nedeniyle Bulgaristan-Türkiye yönünde tahsis edilmiş kapasitede kesinti yapılacaktır. Kesinti, 23 Ağustos 2015 14:00 (CEST)’ de başlayacak ve 23 Ağustos 2015 20:00 (CEST)’ de bitecektir. Bu peryod boyunca Bulgaristan->Türkiye yönünde kapasite yarı yarıya azaltılacaktır (50%). Türkiye- Bulgaristan yönünde tahsis edilmiş kapasitelerde değişiklik olmayacaktır.  

Bu nedenle Bulgaristan->Türkiye yönünde TEİAŞ tarafınca tahsis edilen kapasiteyi kullanan firmaların tahsis edilen kapasitenin yarısını aşmayacak şekilde program bildirimi yapması gerekmektedir. Aynı şekilde Bulgaristan->Türkiye yönünde ESO EAD tarafınca tahsis edilen kapasitenin kullanılıyor olması durumunda ise Firmaların Bulgaristan’daki muhatap firmaya tahsis edilen kapasite değerinin yarısını aşmayacak şekilde program bildirimi yapması gerekmektedir. Kapasitenin yarısının hesaplanmasında hesaplanan sayının aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması gerekmektedir. 

TİH sahibi firmalara İHALE KURALLARI Madde 8.04 uyarınca belirtilen zaman aralığı için Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli’nin ilgili kısmı iade edilecektir.

14 Ağustos 2015 14:19:01 CEST/#0067

SEE CAO tarafından yürütülecek olan Türkiye-Yunanistan ve Yunanistan-Türkiye yönlerinde Ekim 2015 dönemi Aylık kapasite tahsis ihaleleri hakkında duyuru: 

Ekim 2015 dönemi için SEE CAO tarafından yürütülecek Türkiye-Yunanistan ve Yunanistan-Türkiye yönündeki kapasite tahsis ihaleleri 15 Eylül tarihine programlanmıştır. Bu ihalelere katılabilmek için SEE CAO’ya kayıt yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili bilgi ve duyurular SEE CAO (http://www.seecao.com/) web sitesinde yayınlanacaktır.

05 Haziran 2015 14:45:01 CEST/#0066

SEE CAO Yönetim Kurulunca onaylanan SEE CAO İhale Kuralları v1.2, 3 Haziran 2015’de kamu istişaresine açılmıştır. Kamu istişaresi ile yorum alınması için son tarih 24 Haziran 2015’tir. Daha fazla bilgi aşağıdaki linklerden bulunabilir:

http://www.seecao.com/news/auction-rules-v_12-public-consultations

http://www.seecao.com/document/auction-rules-v12-public-consultations

29 Mayıs 2015 14:24:58 CEST/#0065

31 Mayıs 2015 Pazar günü saat 14:00 (TSİ) itibariyle TEİAŞ Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. 

Bu nedenle T-CAT işlemlerinin aynı gün öğleden sonraki sürecine (eşleştirme süreci) saat 16:00’dan (TSİ) sonra başlanabilecektir. Söz konusu gün içinde program bildirimi gerçekleştiren Firmaların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

22 Mayıs 2015 12:50:02 CEST/#0064

Türkiye elektrik sisteminde Trakya bölgesinde acil olarak yapılması gereken hat çalışması nedeniyle Yunanistan ve Bulgaristan ile gerçekleştirilecek enerji alışverişlerinde kesintiye gidilecektir. 23 Mayıs 2015 00:00 (TSİ)’ da başlayacak olan kesinti 3 gün sürecek ve 25 Mayıs 2015 24:00 (TSİ)’ de bitecektir. TSİ ile 23.05.2015 günü için T-CAT platformundaki Türkiye-Yunanistan, Yunanistan-Türkiye, Türkiye-Bulgaristan ve Bulgaristan-Türkiye yönlerinde program değerleri geçerli sayılacak olup herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. 24.05.2015 saat 00:00 (TSİ) ile 25.05.2015 24:00 (TSİ) tarihleri arasında Fiziksel İletim Hakkı (FİH) sahibi firmalar Türkiye-Yunanistan, Yunanistan-Türkiye, Türkiye-Bulgaristan ve Bulgaristan-Türkiye yönlerinde herhangi bir enerji alışverişi programı yapmamalıdır. Söz konusu saatler için Program Bildirimleri 0 MW olmalıdır. TİH sahibi firmalara İHALE KURALLARI Madde 8.04 uyarınca 24.05.2015 saat 00:00 (TSİ) ile 25.05.2015 24:00 (TSİ) zaman aralığı için Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli’nin ilgili kısmı iade edilecektir.

20 Nisan 2015 08:44:20 CEST/#0063

E-imza ile ilgili yaşanan teknik bir sorundan dolayı Mayıs 2015 kapasite ihalelerine ait elektronik olarak imzalanmış teklif dosyasının sunulması kapanış zamanı 20.04.2015, 11.00 CET'e kadar uzatılmıştır.


26 Mart 2015 15:34:32 CET/#0062

Bilindiği üzere 29 Mart 2015 tarihinde Yaz Saati uygulamasına geçilecektir. Söz konusu tarihte Türkiye saati ile 03:00’de saatler bir saat ileri alınacaktır. Bu kapsamda söz konusu gün için Program Bildirimleri 23 saati kapsayacak şekilde yapılacaktır. TCAT Platformunda Merkezi Avrupa saat dilimi uygulanmakta olduğundan 02:00-03:00 saatine ait Program girilmeyecektir.

 

20 Mart 2015 14:19:17 CET/#0061

SEE CAO’nun faaliyete başlamasıyla birlikte, Bosna Hersek-Karadağ ve Bosna Hersek-Hırvatistan sınırları Kasım ayı itibariyle SEE CAO ihale sürecine dahil edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mayıs 2015 için Karadağ ve Arnavutluk sınırına ait günlük ve aylık ihale süreçleri de SEE CAO’ya dahil edilmiştir. Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.seecao.com/news/SEE_CAO_Announcement_imp