Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 15:46:27 CET
Duyurular
Yıl:
30 Aralık 2014 16:21:47 CET/#0060
01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 uygulama dönemi için geçerli olan “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO) BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İHALE KURALLARI”  dokümanı Madde 2.11’de; “Ödeme Bildiriminin üzerinde yer alan tarihten bir gün önceki işgününe ait T.C. Merkez Bankası € döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası (TL) olarak gerçekleştirilir” denilmektedir.
 
30.12.2014 tarihinde kullanıcılara gönderilen Ödeme Bildirimlerinde; ödemeler 29 Aralık 2014 tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası € döviz satış kuru 2.8390 TL üzerinden yapılacaktır.
17 Aralık 2014 07:14:35 CET/#0059

TCAT Kayıtlarını 2015 yılı için yenilemeyen mevcut kullanıcılar Ocak 2015 aylık ihalesine ve ondan sonraki aylık ihalelere giremeyecektir. Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar 1 Ocak 2015’e kadar varsa mevcut FİH’lerini kullanabilecek ve/veya karşı piyasada kapasite kazanmış firmaların Türkiye tarafındaki muhatapları olarak ticaret yapabilecektir.

Kayıtlarını yenilemek isteyen kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar TEİAŞ’ın 10 iş günü süreli değerlendirme süresini de göz önüne alarak en kısa sürede İhale Kuralları Ek-13’de belirtilen prosedüre uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.

 

2014 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2015 yılındaki ihalelere girmek için kullanılamaz. 2015 yılındaki ihalelere girebilmek için yeni Teminat Mektubu verilmesi gereklidir. 2014 yılındaki ihalelere katılabilmek için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların 2014 yılındaki sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir Ödeme Yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.

17 Aralık 2014 07:11:27 CET/#0058

01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 uygulama dönemi için geçerli “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO) BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İHALE KURALLARI” (İhale Kuralları) dokümanı yayınlanmıştır. Mevcut kullanıcılar dahil olmak üzere Uygulama Dönemi boyunca sınırötesi ticaret yapmak isteyen kullanıcıların en kısa sürede TEİAŞ'a başvurarak TCAT platformuna kayıt olmaları gerekmektedir.

12 Kasım 2014 15:45:41 CET/#0057

Teşekkülümüz  “Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinin ENTSO-E ile Uyumu için Teknik Danışmanlık” Projesini geliştirmiştir. Proje kapsamında Türkiye elektrik sisteminde şebeke yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler ENTSO-E şebeke yönetmelikleri uyarınca revize edilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda 14 Kasım 2014 tarihinde TEİAŞ Genel Müdürlük Binası T Blok 4. Katta saat 10:00’da proje ile ilgili genel bilgiler verilecek ve yönetmeliklerde yapılması öngörülen değişikler kapsamında kamu İstişaresi düzenlenecektir. Detaylı bilgi http://www.teias.gov.tr//ENTSOE/TurkishPublic%20consultation%20annoncement.doc

adresinde bulunmaktadır.

24 Ekim 2014 10:05:54 CEST/#0056

Bilindiği üzere 26 Ekim 2014 tarihinde Yaz Saati uygulaması sona erecektir. Söz konusu tarihinde Türkiye saati ile 04:00’de saatler bir saat geri alınacaktır. Bu kapsamda söz konusu gün için Program Bildirimleri 25 saati kapsayacak şekilde yapılacaktır. TCAT Platformunda Merkezi Avrupa saat dilimi uygulanmakta olduğundan 02:00-03:00 saatine ait iki kere Program girilmesi gerekmektedir. Saat geri alınmadan önce 02:00-03:00 zaman dilimi için alış-veriş programı “02:00-03:00 CEST” saatine gelecek şekilde, saat geri alındıktan sonraki ilave saat için ise “02:00-03:00 CET”e karşılık gelecek şekilde girilmesi gerekmektedir. 

28 Mart 2014 14:25:35 CET/#0055

MMS tarafı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen talimata uygun davranılması önemle rica olunur:

 30 MART Pazar günü için MMS’e yapılacak bildirim aşağıdaki gibi olmalıdır:

 29 Mart Cumartesi günü TCAT programının son saatini ve 30 Mart Pazar için 23 saatten oluşan programı MMS’e girilecektir.(Toplam 24 saat)

 31 MART Pazatesi günü için MMS’e yapılacak bildirim aşağıdaki gibi olmalıdır:

 

 30 Mart Pazar günü TCAT platformuna 31 Mart Pazartesi günü için yapılan 24 saatlik program girişinin ilk 23 saati MMS’e girilecektir. (Toplam 23 saat)”

25 Mart 2014 14:24:17 CET/#0054

Bakanlar Kurulu kararına istinaden, Türkiye’de Yaz saati uygulaması 31 Mart Pazartesi günü saatlerin 02.00’den 03.00’e (CET) alınması ile başlayacaktır. Avrupa’da Yaz saati uygulamasına Türkiye’den bir gün önce, yani 30 Mart Pazar günü geçilecektir. Programlama konusundaki uyum için:

  • Firmalar, 30 Mart pazar günü için TCAT'e 23 saatlik Program Bildirimi yapacaklardır.
  • Firmalar, 31 Mart pazartesi günü için TCAT'e 24 saatlik Program Bildirimi yapacaklardır. 

 

30 Ocak 2014 13:55:07 CET/#0053

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 30 Ocak 2014 tarihi 18:00 (EET) saatinden sonra bilgi işlem sistemlerinde çalışma yapacaktır. Söz konusu çalışmanın yaklaşık 2 saat süreceği tahmin edilmektedir. Bu sürede TCAT erişimi kesilebilecektir.

 

29 Ocak 2014 14:43:42 CET/#0052

28.01.2014 tarih ve #0051 sayılı duyuruda bildirildiği üzere IPTO tarafınca Yunanistan’da öngörülemeyen grevden kaynaklanan Mücbir Sebep durumu bildirilmiştir. Söz konusu Mücbir Sebep durumunun devam ettiği Yunanistan İletim Sistem İşleticisi IPTO tarafınca bildirilmiştir. 

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan enterkoneksiyonu için Merkezi Avrupa saatine göre 30.01.2014 tarihi için ithalat-ihracat Program değerlerinin 0MW olarak girilmesi gerekmektedir. 

IPTO’dan yeni bilgi alınmasını takiben duyuru yapılabilecektir.

 

28 Ocak 2014 15:44:20 CET/#0051

Yunanistan İletim Sistem İşleticisi IPTO tarafınca Yunanistan’da öngörülemeyen grevden kaynaklanan Mücbir Sebep nedeniyle Merkezi Avrupa saatine göre 29.01.2014 tarihi için sınır ötesi faaliyetlerin yürütülemeyeceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan enterkoneksiyonu için belirtilen tarih için ithalat-ihracat Program değerlerinin 0MW olarak girilmesi gerekmektedir.

IPTO’dan yeni bilgi alınmasını takiben duyuru yapılabilecektir.