Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 15:12:00 CET
Duyurular
Yıl:
10 Aralık 2013 16:07:41 CET/#0050

TCAT Kayıtlarını 2014 yılı için yenilemeyen mevcut kullanıcılar Ocak 2014 aylık ihalesine ve ondan sonraki aylık ihalelere giremeyecektir. Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar 1 Ocak 2014’e kadar varsa mevcut TİH’lerini kullanabilecek ve/veya karşı piyasada kapasite kazanmış firmaların Türkiye tarafındaki muhatapları olarak ticaret yapabilecektir.

Kayıtlarını yenilemek isteyen kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar TEİAŞ’ın 10 iş günü süreli değerlendirme süresini de göz önüne alarak en kısa sürede İhale Kuralları Ek-13’de belirtilen prosedüre uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.

 

2013 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2014 yılındaki ihalelere girmek için kullanılamaz. 2014 yılındaki ihalelere girebilmek için yeni Teminat Mektubu verilmesi gereklidir. 2013 yılındaki ihalelere katılabilmek için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların 2013 yılındaki sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir Ödeme Yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.

04 Aralık 2013 15:32:58 CET/#0049

01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 uygulama dönemi için geçerli “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO) BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İHALE KURALLARI” (İhale Kuralları) dokümanı yayınlanmıştır. Mevcut kullanıcılar dahil olmak üzere Uygulama Dönemi boyunca sınırötesi ticaret yapmak isteyen kullanıcıların en kısa sürede TEİAŞ'a başvurarak TCAT platformuna kayıt olmaları gerekmektedir. İlgili Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

04 Aralık 2013 09:35:30 CET/#0048

03 Aralık 2013 tarihinde 11:30-17:30 (EET) arasında yaşanan teknik bir sorundan dolayı TCAT sistemine erişimde problem yaşanmıştır. Sorun 03 Aralık 2013, 17:30 (EET) itibarı ile giderilmiştir.

17 Eylül 2013 16:11:45 CEST/#0047

24-25 Nisan 2007’de düzenlenen 10. Atina Forumu sonuç bildirgesine dayanarak, Avrupa Komisyonu, Güney Doğu Avrupa Bölgesinde Koordineli İhale Ofisi kurulması için çalışmaların başlatılması kararını vermiştir. Bu çalışmalar sonucunda Güneydoğu Avrupa Bölgesi Koordineli İhale Ofisi kurulması için görev süresi 1 yıl olan ve Project Team Company (PTC d.o.o) adı altında bir limited şirket Podgorica/KARADAĞ’da kurulmuştur.

 

Şirketin faaliyette olacağı 1 yıl, Güney Doğu Avrupa Bölgesi için Koordineli İhale Yöntemlerinin belirleneceği, gerekli yazılımların hazırlanacağı bir dönem olacaktır. Bu bir yıl sonunda ise artık gerçek SEE CAO (South East Europe Coordinated Auction Office) hizmete girecek ve bölgedeki kapasite tahsis ihaleleri bu merkezden yapılacaktır.

 

Şirketin resmi imza töreni 13 Haziran 2012’de Karadağ’da yapılmış, Kuruluşumuz adına Genel Müdür Sn. Kemal Yıldır anlaşmaya imza atmıştır

 

Kurucuları şu an için Güneydoğu Avrupa Bölgesinden 10 Sistem İşletmecisidir. Bunlar; OST (Arnavutluk), NOSBİH (Bosna-Hersek), HOPS(Hırvatistan), HTSO (Yunanistan), MEPSO (Makedonya), KOSST(Kosova), CGES (Karadağ), ELES (Slovenya), TEİAŞ(Türkiye), TRANSELECTRICA(Romanya) dır.

 

Başlangıç aşamasında NTC (Net Transfer Capacity) tabanlı Koordineli İhalelerin yapılacağı SEE CAO’nun avantajları;

 

  • Daha ileri seviyede piyasa uyumluluğu
  • Ortak IT altyapısı ve İhale Kuralları sayesinde piyasa katılımcılarına kolaylık
  • İhale sonuçları şirketin web sitesinde yayınlanacağından şeffaflığın artması
  • Ticaretin gelişmesi olacaktır.

 

Konu ile ilgili olarak İhale Kuralları taslak halinde hazırlanmış ve aşağıdaki linkte piyasa oyuncularının görüşüne açılmıştır:

 

http://seecao.com/documents

 

 

Bütün geri bildirimler yukarıdaki linkte yer alan e-mail adresine yapılmalıdır.

19 Ağustos 2013 16:33:50 CEST/#0046

E-imza ile ilgili yaşanan bir sorundan dolayı Eylül ayının kapasite ihalesine ait elektronik olarak imzalanmış teklif dosyasının sunulması kapanış zamanı 21.08.2013, 09.00 CET'e kadar uzatılmıştır.

30 Nisan 2013 17:02:50 CEST/#0045

Posta Sunucusundaki teknik bir sorundan dolayı, sorun çözülünceye kadar elektronik posta iletişimi tcatmail@gmail.com adresinden yapılacaktır.

30 Nisan 2013 10:45:10 CEST/#0044

17 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantıda, ENTSO-E Avrupa Kıtası Bölgesel Grubu,  ENTSO-E Avrupa Kıtası Elektrik Sistemi ile Türkiye Elektrik Sistemi arasında ticari enerji alışveriş kapasitelerinin artırılması kararını almıştır.

ENTSO-E elektrik sisteminden Türkiye elektrik sistemine ithalat kapasitesi 550 MW’a  (mevcut 400 MW) ve Türkiye elektrik sisteminden ENTSO-E elektrik sistemine ihracat kapasitesi 400 MW’a artırılacaktır (mevcut 300 MW).

Geçmişte olduğu gibi, söz konusu kapasiteler Bulgaristan-Türkiye yönünde 2/3 ve Yunanistan-Türkiye yönünde ise 1/3 oranında tahsis edilecektir. Mutabakat sağlanan bu husus, Türkiye’de kurulu bulunan Özel Koruma Sistemine ilaveyi içeren teknik şartların yerine getirilmesine bağlıdır.

Mevcut iş programına göre, artırılmış kapasiteler 2013 yılının Temmuz ayında yapılacak aylık ihalelerde uygulanabilir olacaktır. Elektrik piyasası katılımcıları, ilgili İletim Sistemi İşleticilerinin internet sitelerinde yeni bir duyuruyla bilgilendirilecektir.

08 Ocak 2013 14:54:24 CET/#0043

TCAT Kayıtlarını 2013 yılı için yenilemeyen mevcut kullanıcılar Şubat 2013 aylık ihalesine ve ondan sonraki aylık ihalelere giremeyecektir. Kayıtlarını yenilemeyen ancak Ocak 2013 ayı için TİH kazanmış ya da devralmış mevcut kullanıcılar 1 Şubat 2013’e kadar Ocak ayına ait TİH’lerini kullanabilecektir. Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar 1 Şubat 2013’e kadar karşı piyasada kapasite kazanmış firmaların Türkiye tarafındaki muhatapları olarak ticaret yapabilecektir.

Kayıtlarını yenilemek isteyen kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar TEİAŞ’ın 10 iş günü süreli değerlendirme süresini de göz önüne alarak en kısa sürede İhale Kuralları Ek-12’de belirtilen prosedüre uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.

2012 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2013 yılındaki ihalelere girmek için kullanılamaz. 2013 yılındaki ihalelere girebilmek için yeni Teminat Mektubu verilmesi gereklidir. 2012 yılındaki ihalelere katılabilmek için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların 2012 yılındaki sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir Ödeme Yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.