Sunucu zamanı: 05 Aralık 2021 14:38:35 CET
Duyurular
Yıl:
27 Aralık 2012 09:22:05 CET/#0042

01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 uygulama dönemi için geçerli “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO) BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için İHALE KURALLARI” (İhale Kuralları) dokümanı yayınlanmıştır. Mevcut kullanıcılar dahil olmak üzere Uygulama Dönemi boyunca sınırötesi ticaret yapmak isteyen kullanıcıların en kısa sürede TEİAŞ'a başvurarak TCAT platformuna kayıt olmaları gerekmektedir.

17 Aralık 2012 15:14:16 CET/#0041

İhale Kuralları Madde 7.01’e göre “TİH sahibi, TİH’lerin kullanımına en geç 2 (iki) iş günü kala (D-2) saat 13.00’e kadar TCAT İhale Platformunu kullanarak (kullanım dışıysa EK-VII’yi kullanarak) TEİAŞ’ı Muhatapları hakkında bilgilendirmelidir”. Mevcut Muhatap Bildirimleri 01 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Uygulama dönemini kapsamakta olup 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 Uygulama Döneminde geçersiz olacaktır. Bu nedenle Ocak 2013 ayı TİH sahiplerinin bu kapasitelerini kullanabilmeleri için D-2 saat 13.00’e kadar Muhatap Bildirimini yapmak zorundadır.

10 Aralık 2012 13:41:30 CET/#0040

01.01.2013-31.12.2013 Uygulama Dönemi’ne ait İhale Kuralları henüz onaylanmamıştır. Mevcut İhale Kuralları Madde 9.07 ‘ye göre, yeni İhale Kuralları onaylanıncaya kadar eskisi geçerlidir. Bu nedenle, mevcut TCAT kullanıcılarının üyelikleri yeni İhale Kuralları dökümanı TCAT Platformu üzerinde yayınlanıncaya kadar devam edecektir. 2013 yılı Ocak ayına ait aylık kapasite tahsisi ihalesine katılmak isteyen kullanıcılar mevcut üyelikleri çerçevesinde yeni bir teminat mektubu sunmadan ihaleye katılabilecektir. Ancak bu kullanıcıların, yeni İhale Kuralları yayınlandığında yeni kayıt prosedürü çerçevesinde kayıtlarını yenilemeleri gerekmekte ve yeni kayıtları çerçevesinde seçtikleri yönlere uygun olarak yeni Teminat Mektuplarını da TEİAŞ’a vermek zorundadır. Hali hazırda TCAT’e üye olmayan ancak 2013 Ocak ayına ait aylık kapasite tahsisi ihalesine katılmak isteyen şirketler mevcut İhale Kuralları dökümanını kullanarak kayıt yaptırabilirler.

23 Ekim 2012 13:02:08 CEST/#0039

Bilindiği üzere 28 Ekim 2012 tarihinde Yaz Saati uygulaması sona erecektir. Söz konusu tarihde Türkiye saati ile 04:00’de saatler bir saat geri alınacaktır. Bu kapsamda söz konusu gün için Program Bildirimleri 25 saati kapsayacak şekilde yapılacaktır. TCAT Platformunda Merkezi Avrupa saat dilimi uygulanmakta olduğundan 02:00-03:00 saatine ait iki kere Program girilmesi gerekmektedir. Saat geri alınmadan önce 02:00-03:00 zaman dilimi için alış-veriş programı “02:00-03:00 CEST” saatine gelecek şekilde, saat geri alındıktan sonraki ilave saat için ise “02:00-03:00 CET”e karşılık gelecek şekilde girilmesi gerekmektedir. 

30 Mayıs 2012 13:48:55 CEST/#0038

30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren REVMAENA M.E.P.E. (29XSUNINNOVATIOD) şirketi Yunanistan Piyasasından çıkarilmıştır ve Yunanistan'dan ithalat/ihracat yapamayacak, Program Bildirimi yapamayacaktır.

21 Nisan 2012 08:50:44 CEST/#0037

21 Nisan 2012 tarihinden itibaren VIVID POWER EAD (32XVIVIDPOWER--N) şirketi finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği için Yunanistan Piyasasından çıkarılmıştır ve Yunanistan'dan ithalat/ihracat yapamayacak, Program Bildirimi yapamayacaktır.

22 Mart 2012 13:42:29 CET/#0036

Bilindiği üzere 25 Mart 2012 tarihinde Yaz Saati uygulamasına geçilecektir. Söz konusu tarihte Türkiye saati ile 03:00’de saatler bir saat ileri alınacaktır. Bu kapsamda söz konusu gün için Program Bildirimleri 23 saati kapsayacak şekilde yapılacaktır. TCAT Platformunda Merkezi Avrupa saat dilimi uygulanmakta olduğundan 02:00-03:00 saatine ait Program girilmeyecektir.

20 Şubat 2012 14:26:16 CET/#0035

Bulgaristan İletim Şirketi ESO EAD tarafınca özel kamu hizmetleri yükümlülüğü gereğince durdurulan Bulgaristan’dan komşu ülkelere elektrik enerji ihracatının 21 Şubat 2012 tarihi 00:00 (CET) itibari ile tekrar başlayacağı duyurulmuştur. 

16 Şubat 2012 16:42:57 CET/#0034

Yunanistan İletim Şirketi HTSO tarafınca; Yunanistan elektrik sistemi üzerinden gerçekleşecek transitler hariç tüm enterkoneksiyonlar için geçerli olmak üzere Yunanistan’dan gerçekleşen ihracatların 16/02/2012 gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığı duyurulmuştur. 

09 Şubat 2012 15:09:38 CET/#0033

Yunanistan İletim Şirketi HTSO tarafınca; Yunanistan Elektrik Piyasası ve Programlama prosedürlerini yürütmekte kullanılan Bilişim Sistemlerine erişim konusunda yaşanan problem nedeniyle Yunanistan tüm enterkoneksiyon hatları için geçerli olmak üzere 10/02/2012 günü için Programlama ve Mahsuplaşma işlemlerinin yürütülemeyeceği bildirilmiş ve ithalat-ihracat Program değerlerinin 0MW olacağı açıklanmıştır.   

09 Şubat 2012 11:22:39 CET/#0032

 

Bulgaristan İletim Şirketi ESO EAD tarafınca özel kamu hizmetleri yükümlülüğü gereğince, Bulgaristan’dan komşu ülkelere elektrik enerji ihracatını 10 Şubat 2012 tarihinde 00:00’da (CET) başlamak üzere askıya alındığı bildirilmiştir. Bu sebeple, tüm Bulgaristan sınırlarında Enterkoneksiyon kurallarına bağlı olarak Mücbir Sebeple ilgili kısıtlılıklar ESO tarafınca ilgili İletim Şirketlerine bildirilmiştir. ESO tarafınca Mücbir Sebebin süresi bildirilmemiş olmakla birlikte, ESO tarafınca konu hakkında bildirim yapılmasını takiben TEİAŞ tarafınca Piyasa katılımcılarına duyuru yapılacaktır. 

 

23 Ocak 2012 14:53:09 CET/#0031

 

Yunanistan iletim şirketi HTSO tarafınca Filippi T.M.’de 25 Ocak 2012 saat 10:00 – 14:00 (CET) arasında gerçekleştirilecek olan acil bakım çalışmaları nedeniyle Yunanistan ile gerçekleştirilecek enerji alış-verişlerinde kesintiye gidilecektir. Türkiye-Yunanistan ve Yunanistan-Türkiye yönlerinde belirtilen tarihte geçerli olacak şekilde Kapasite Tahsisi kazanmış Firmalarca söz konusu saatlerde her hangi bir enerji-alış verişi programı yapılmamalıdır. Söz konusu saatler için Program Bildirimleri 0MW olmalıdır. Konuyla ilgili olarak kapasite tahsisi yapılmış Toptan satış Firmalarına İHALE KURALLARI Madde 8.04 Uyarınca Enterkoneksiyon Kapasite Bedeli’nin ilgili kısmı iade edilecektir.