Son Duyurular
15.01.2018/#0104

2018 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırında geçerli olacak “İhale Kuralları” ve Türkiye-Yunanistan sınırında geçerli olacak “FİH Kullanım Kuralları” yayınlanmıştır. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere katılmak, FİH’i kullanmak ya da Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanmak isteyen mevcut kullanıcıların kayıtlarını yenilemeleri gereklidir.

  • 2018 yılındaki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere girebilmek ve FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

  • 2018 yılındaki Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanabilmek için yeni Teminat Mektubu/Mektupları verilmesi gereklidir.

2017 yılındaki sınır ötesi elektrik ticareti için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir ödeme yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.

09.01.2018 tarihli ve 0103 sayılı duyuruda belirtildiği üzere firmaların 31.01.2018 tarihine kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekmekte olup, mevcut kayıtlar bu tarihe kadar geçerli sayılacaktır. Bu kapsamda kayıtlarını yenilemeyen firmalar TCAT Platformu üzerinden 2018 Şubat ayına yönelik herhangi bir işlem (Enerji nakil günü 01.02.2018 ve sonrası günlere ait program bildirimleri, ihaleler vb.)  gerçekleştiremeyecektir.

09.01.2018/#0103

Bilindiği üzere 01.01.2018-31.12.2018 Uygulama Dönemi’ne ait İhale Kuralları ve FİH Kullanım Kuralları dokümanları henüz yayımlanmamıştır. Söz konusu dokümanların kısa süre içerisinde yayımlanması beklenmektedir. 01.01.2018-31.12.2018 Uygulama Dönemi’ne ait İhale Kuralları ve FİH Kullanım Kuralları dokümanlarının onaylanıp yayımlanmasını takiben firmaların 31.01.2018 tarihine kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekmekte olup, mevcut kayıtlar bu tarihe kadar geçerli sayılacaktır. Bu kapsamda kayıtlarını yenilemeyen firmalar TCAT Platformu üzerinden 2018 Şubat ayına yönelik herhangi bir işlem (Enerji nakil günü 01.02.2018 ve sonrası günlere ait program bildirimleri, ihaleler vb.)  gerçekleştirmemelidir. Konu ile ilgili gerekmesi durumda ilave duyuru yapılacaktır.

26.12.2017/#0102

2017 yılı içerisinde T-CAT sisteminde yapılmış olan Muhatap bildirimleri 2017 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve söz konusu bildirimler 2018 yılı için devam etmeyecektir.

Bilindiği üzere 01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile geçerli olacak muhatap bildiriminin 30 Aralık 2017 (D-2) saat 12:00 (CET)’e kadar, program bildiriminin de 31 Aralık 2017 (D-1) saat 08:00’a (CET) kadar yapılması gerekmektedir.

01 Ocak 2018 Pazartesi ve sonraki günlere ait Program girişlerinde sorun yaşanmaması için, süresi içerisinde Muhatap firma bildiriminin yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

24.11.2017/#0101

01.01.2018-31.12.2018 Uygulama Dönemi’ne ait İhale Kuralları henüz onaylanmamıştır. Mevcut İhale Kuralları Madde 9.07 ‘ye göre, yeni İhale Kuralları onaylanıncaya kadar eskisi geçerlidir. Bu nedenle, mevcut TCAT kullanıcılarının kayıtları yeni İhale Kuralları dokümanı TCAT Platformu üzerinde yayınlanıncaya kadar devam edecektir. 2018 yılına ait yıllık kapasite tahsisi ihalesine katılmak isteyen kullanıcılar mevcut kayıtları çerçevesinde yeni bir mali teminat sunmadan ihaleye katılabilecektir. Ancak bu kullanıcıların, yeni İhale Kuralları yayınlandığında yeni kayıt prosedürü kapsamında kayıtlarını yenilemeleri gerekmekte ve yeni kayıtları çerçevesinde seçtikleri yönlere uygun olarak yeni mali teminatları da TEİAŞ’a vermek zorundadır. Hali hazırda TCAT’e kayıt olmayan ancak 2018 yılına ait yıllık kapasite tahsisi ihalesine katılmak isteyen şirketler mevcut İhale Kuralları dokümanını kullanarak kayıt yaptırabilirler. 2017 yılı için kayıt yaptırmış ancak mali teminat(lar)ını almış firmalar 2018 yılı yıllık ihaleye katılmak istiyorlarsa mevcut İhale Kuralları dokümanına uygun yeni mali teminat(lar) ile katılmalıdır.

27.10.2017/#0100

Sınırötesi Elektrik Ticareti katılımcıları, 29 Ekim Pazar günü için TCAT'e 25 saatlik Program Bildirimi yapacaklardır.