Son Duyurular
29.04.2022/#0146

Mayıs 2022 için Yunanistan-Türkiye yönü NTC değeri 216 MW'a artırılmıştır. Ekstra kapasite SEE CAO tarafınca günlük ihalelerde tahsis edilecektir.

04.04.2022/#0142

TCAT Platformu, 05.04.2022 (Salı) tarihinde Platformda yürütülecek bakım-onarım işlemleri sebebiyle 11:00 - 12:00 (CET/CEST) saatleri arasında servis dışı olacaktır. Firmaların işlemlerinde bu duyuruyu dikkate almaları gerekmektedir.

30.03.2022/#0141

"D-220331-220401-BGTR-01-1" ihale numaralı günlük ihale, bir takım sistem sorunları nedeniyle hatalı olarak sonuçlandırıldığından iptal edilmiştir.

17.02.2022/#0140

Teşekkülümüzce Mevcut TCAT Platformunun fonksiyonlarını yerine getirecek yeni bir platformun geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Yeni TCAT Platformu arayüz ve kullanım olarak Mevcut TCAT Platformundan farklılıklar göstermektedir. Gerek yeni platforma piyasa katılımcılarının entegrasyonunu kolaylaştırmak gerekse piyasa katılımcılarından alınacak geri bildirimleri değerlendirmek amaçlarıyla Yeni TCAT Platformu 16/02/2022 tarihinden itibaren https://tcattest.teias.gov.tr web adresi üzerinden piyasa katılımcılarına yönelik test işlemlerine açılmıştır.

Gönüllük esasına göre yapılması planlanan test işlemleri için, test faaliyetlerine katılmak isteyen firmalar adına en az 1 adet "Admin" yetkisine sahip kullanıcının tanımlanması gerekmektedir. Firma bünyesinden "Admin" rolü ile tanımlanacak söz konusu kişi/kişiler firmaları için yeni sistemde diğer (işletmesel, finansal vb.) personelleri tanımlayabileceklerdir. Bu itibarla söz konusu test çalışmalarına katılmak isteyen firmalar bu yöndeki taleplerini, hali hazırda mevcut TCAT Platformunda bulunan iletişim kişilerine ait e-mail adresleri üzerinden auction@teias.gov.tr e-mail adresine bildirebilirler. Söz konusu bildirimde firma adına "Admin" kaydının yapılabilmesi için en az bir e-mail adresinin de bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilecek e-mail adresi mevcut iletişim kişilerinin e-mail adreslerinden farklı olabilir.

01.02.2022/#0139

TCAT Platformu üzerinden düzenlenen ihaleler ile TRBG (Türkiye-Bulgaristan) yönü için tahsis edilen kapasitelere dair oluşan birim fiyatlar, piyasa koşullarının öngörülen düzeyin üzerinde bir hal alması nedeniyle, “mali teminat-risk” dengesini önemli ölçüde değiştirecek bir noktaya ulaşmıştır. Uygulamada olan “İhale Kuralları” dokümanının “Mali Teminatlar” başlıklı 3.03. maddesinde;
“……… TEİAŞ, SET Katılımcısından Uygulama Dönemi’nde daha önceden öngörülemeyen piyasa koşulları dolayısıyla veya Mali Teminatının kısmen kullanıldığı durumlarda Mali Teminatı’nın miktarını arttırmasını isteyebilir. Bu durumda SET Katılımcısı, TEİAŞ’ın yazılı bildiriminin ardından Mali Teminat miktarını 5 (beş) iş günü içinde arttırmak zorundadır.
 SET Katılımcısının, katılmak istediği enterkonneksiyonlar ve yönler için Mali Teminat’ın miktarını arttırmaması ve TEİAŞ’a yukarıdaki süreler içinde gerekli teminatı vermemesi durumunda, SET Katılımcısı Geçici Olarak Askıya Alınır ve işbu İhale Kurallarının Geçici Olarak Askıya Alınmaya ilişkin hükümleri uygulanır. ………”
hükmü belirtilmektedir.
Bu nedenle 2022 uygulama yılına yönelik olarak TRBG yönü için;
-    TRBG (Bulgaristan’a ihracat) yönlü olan “Y-220101-230101-TRBG-01-1” ihale numaralı yıllık kapasite tahsis ihalesinden kapasite hakkı kazanmamış olmakla birlikte, 2022 uygulama yılı içerisinde düzenlenmesi muhtemel TRBG yönlü günlük/aylık kapasite tahsis ihalelerine katılacak olan TRBG yönünde kayıtlı firmalardan 317.290 AVRO ilave mali teminat,
-    2022 uygulama yılı içerisinde düzenlenmesi muhtemel TRBG yönlü günlük/aylık kapasite tahsis ihalelerine katılacak olan TRBG yönünde yeni kayıt olacak firmalardan ise toplamda 367.290 AVRO mali teminat,
istenilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ilave teminat bedellerinin TEİAŞ’a sunulma süresi, yazılı bildirimde belirtilen süre olan 10 (on) iş günüdür.
TRBG yönünde kayıtlı olan ve istenilen ilave mali teminatı yazılı bildirimde belirtilen süre içerisinde TEİAŞ’a sunmayan firmalar ile TRBG yönünde yeni kayıt olacak firmalardan TEİAŞ’a 50.000 AVRO tutarında mali teminat sunanlar, TRBG yönü için sadece ESO EAD tarafından kapasite tahsis edilen firmaların Türkiye tarafındaki muhatabı olarak faaliyet gösterebileceklerdir. Söz konusu firmalar TRBG yönünde İkincil FİH Piyasasında da faaliyet gösteremeyecektir. Ayrıca söz konusu firmaların uygulama yılı içerisinde ilerleyen zamanlarda da ilave mali teminatı TEİAŞ’a sunmaları halinde kısıtlamaları kaldırılabilecektir.