Son Duyurular
22.11.2021/#0136

TCAT Platformu'ndaki teknik sorunlardan kaynaklı olarak 2021 yılı için TRBG sınırında kayıtlı bazı piyasa katılımcıları, M-211201-220101-BGTR-01-1 numaralı ihaleye teklif verememişlerdir. Bu sebeple söz konusu ihalenin teklif verme süresi bugün saat 10:00 'a (CET) kadar uzatılmıştır.

16.11.2021/#0135

17-21 Kasım 2021 tarihleri için TRGR yönündeki NTC değerleri 50 MW'dan 100 MW'a yükseltilmiştir.

Artan NTC değerleri, günlük kapasite tahsis ihaleleri yoluyla SEECAO tarafından tahsis edilecektir.

12.11.2021/#0134

15 ve 16 Kasım 2021 için TRGR yönündeki NTC değerleri 50 MW'dan 100 MW'a yükseltilmiştir.

Artan NTC değerleri, günlük kapasite tahsis ihaleleri yoluyla SEECAO tarafından tahsis edilecektir.

13.10.2021/#0133

TRGR Enterkonneksiyonu için 13.09.2021-19.09.2021 tarihleri arasındaki planlı bakım dönemi 08.11.2021-12.11.2021 tarihleri arasına ertelendiğinden, NTC değerleri 08.11.2021-12.11.2021 tarihleri arasında TRGR/GRTR yönlerinde 0 MW'dır.

11.10.2021/#0132

2022 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırında geçerli olacak “İhale Kuralları” ve Türkiye-Yunanistan sınırında geçerli olacak “FİH Kullanım Kuralları” yayınlanmıştır. 2022 yılı için Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere katılmak, FİH’i kullanmak ya da Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanmak isteyen mevcut kullanıcıların kayıtlarını yenilemeleri gereklidir.
TCAT Kayıtlarını yenilemeyen mevcut kullanıcılar Türkiye-Bulgaristan sınırındaki 2022 yılına yönelik ihalelere giremeyecek ve her iki sınır için 2022 yılına yönelik sınır ötesi elektrik ticareti gerçekleştiremeyecektir.
Kayıtlarını yenilemek isteyen mevcut kullanıcılar veya yeni kayıt yaptırmak isteyen firmalar en kısa sürede “İhale Kuralları” ve/veya “FİH Kullanım Kuralları”nda belirtilen prosedürlere uygun olarak evraklarını TEİAŞ’a göndermelidir.
2021 yılı için verilmiş olan Teminat Mektupları 2022 yılı için kullanılamaz. Türkiye-Bulgaristan sınırı için 2022 yılına yönelik olarak ithalat ve ihracat yönlerinde yapılacak Yıllık Kapasite Tahsisi ihalelerine katılım için yeni kayıt yapılması gerekmektedir.
   • 2022 yılındaki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ihalelere girebilmek ve FİH’i kullanabilmek için yeni Mali Teminat(lar) verilmesi gereklidir.
   • 2022 yılındaki Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’i kullanabilmek için yeni Mali Teminat(lar) verilmesi gereklidir.
2021 yılındaki sınır ötesi elektrik ticareti için verilmiş olan Teminat Mektupları, söz konusu kullanıcıların sınır ötesi ticaret ile ilgili olarak TEİAŞ’a bir ödeme yükümlülüğü kalmaması durumunda ve TEİAŞ’a yazılı müracaatları halinde ilgili bankaya iade edilecektir.